Денеска се асфалтираше во населеното место Свидовица

Продолжуваат градежните активности на општина Струмица во населените места. Денеска се асфалтираше во Свидовица, а за истиот зафат се вршат подготовки во населеното место Банско.Согласно Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2016 година, во измината недела се асфалтираше во населените места Дабиле, Муртино и Сачево. Овие зафати се финансираат со средства од буџетот на општина Струмица.