Општина Струмица учествуваше на работилницата за перспективите на глобалното образование во Македонија

Во организација на Асоцијацијата за демократски иницијативи, во Скопје се одржа работилница на тема „Перспективите на глобалното образование во Македонија“, на која присуствуваше и претставникот од општина Струмица, Зоран Узунов-општински просветен инспектор.