Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на УП за воннаселено место за КП 1480, КП 1481 дел од КП 1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483 – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на УП за вон населено место за КП 1480,...

Променет е режимот на сообраќај на неколку улици во градот

Променет е режимот на сообраќај на неколку улици во градот

Општина Струмица ја зголеми безбедноста и го подобри протокот на сообраќајот на улиците:„Моша Пијаде“, „11-ти Октомври“, „Ванчо Китанов“, „Беласица“ и „Монополска“. Сообраќајот на улица „Моша Пијаде“   на  делница од крстосница  со ул. „Ванчо Китанов“ до крстосница  со ул „11-ти Октомври“ од двонасочен се променува  во  еднонасочен. Правецот на движење  на оваа  делница  по ул. „Моша Пијаде“  е од крстосница  на  ...

Решение за објавување на Одлуката за утврдување режим на сообраќај на улиците „Моша Пијаде“ „Монополска“ и „Беласица“ во град Струмица

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18,  16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе Решение за објавување на Одлуката  за ...

Општина Струмица го одбележа денот на раѓањето на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски

Општина Струмица го одбележа денот на раѓањето на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски

Денеска се навршуваат 64 години од раѓањето на трагично загинатиот претседател, Борис Трајковски. По тој повод, градоначалникот Коста Јаневски со претставници на Советот на општина Струмица, претставници на неговото семејство, здруженија, институции и политички партии, положија свежо цвеќе пред споменикот „Македонија“ во големиот градски парк, подигнат во негова чест.

Се изврши првото прскање против возрасни комарци

Се изврши првото прскање против возрасни комарци

Ноќеска се изврши првото прскање против возрасни комарци по земјен пат на територијата на општина Струмица. Согласно одлуката на Советот за развој на Југоисточниот плански регион, планирани се уште две прскања против возрасни комарци и две прскања за ларвициди, за кои граѓаните ќе бидат дополнително известени.

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина зa Измена и дополнување на Генерален урбанистички план за дел од УЕ 2 и УЕ 5 , Блок 12 , Урбан Блок 40/2 , Урбан Блок 41/1 , Урбан Блок 41/2) КО Струмица-Општина Струмица

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на влијанијата. Изработката на извештајот е согласно обврската на изготвувачот на планскиот документ за спроведување на постапка за оцена на влијанието од планскиот документ...

Одлука за организирање на јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, Урбана единица 1 согласно ГУП на град...

Изведени над 50 проценти од канализациониот систем во Вељуса

Изведени над 50 проценти од канализациониот систем во Вељуса

Во населеното место Вељуса во тек е изведбата на канализациониот систем. По населените места Дабиле и Просениково, ова е трет канализационен систем кој што се изведува во овој период во општина Струмица. Градоначалникот Коста Јаневски и претседателот на Советот на општина Струмица, Марјан Даскаловски, денеска, извршија увид во градежните активности.

Започна изградбата на мостот на реката Турија на локалниот пат Просениково – Сарај

Започна изградбата на мостот на реката Турија на локалниот пат Просениково – Сарај

Градоначалникот Коста Јаневски со своите соработници и претставници од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, денеска, изврши увид во изградбата на мостот на реката Турија на локалниот пат Просениково – Сарај.  Се работи за класичен регионален проект којшто треба да ги поврзе сообраќајно и да ги подобри комуникациите меѓу општините Струмица, Босилово и Василево.

Новата градинка во поранешната касарна се гради според планираната динамика

Новата градинка во поранешната касарна се гради според планираната динамика

Градоначалникот Коста Јаневски и претседателот на Советот на општина Струмица Марјан Даскаловски, денеска, извршија увид во градежните работи на новата градинка којашто се гради на просторот во поранешната градинка којашто се гради  по најсовремени стандарди за згрижување на деца од предучилишна возраст и со неа ќе се реши проблемот со недостиг на сместувачки капацитети. Градоначалникот Јаневски информираше дека објектот ќе...