ЈАВЕН ПОВИК, програма V2, 2023г.

Пројавување интерес за  партнерска соработка помеѓу Општина Струмица и локална партнер организација (Граѓанска организација од Општина Струмица), заради органзирање, отварање и функционирање на:

„Клуб на семејства со деца со даунов синдром и семејства со лица со даунов синдром“

Документи во прилог на јавниот повик:

  1. Јавен повик – линк.
  2. Пријава  – линк.
  3. Решение за Комисија за јавениот повик – линк.