Решение за свикување на четириесет и петтата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-1390/1, 05.03.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и петтата седница на Советот на општина Струмица Ја...

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оценки

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови: 1. Одлука за дел од Блок 23 и дел од Блок 24 УЕ 9 – линк 1.1 Формулар за СЕА, дел од Блок 23 и дел од Блок 24 УЕ 9– линк 2. Одлука за ЛУПД за старечки дом КО Куклиш – линк 2.1 Формулар за СЕА, Старечки дом...

Јавна Објава за добивање на сертификат за авто – такси возач

Јавна Објава од страна на Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач во МЕСЕЦ МАРТ 2021 ГОДИНА : 16.03.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица. 30.03.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.  ...

Денеска се одбележа 17 – годишнината од прераната и трагична смрт на вториот македонски претседател, Борис Трајковски

Денеска се одбележа 17 – годишнината од прераната и трагична смрт на вториот македонски претседател, Борис Трајковски

Општина Струмица денеска ја одбележа 17 – годишнината од прераната и трагична смрт на вториот македонски претседател, Борис Трајковски. Пред споменикот „Македонија“ во големиот градски парк, за животот и делото на Трајковски зборуваше градоначалникот Коста Јаневски, кој во знак на почит со претставници на Советот на општина Струмица положи и свежо цвеќе. Цвеќе положија и владината делегација предводена од министерот...

Изградбата на мостот на реката Турија меѓу Просениково и Сарај е во завршна фаза

Изградбата на мостот на реката Турија меѓу Просениково и Сарај е во завршна фаза

Градоначалникот Коста Јаневски, денеска, изврши увид во завршните работи на новиот мост на реката Турија меѓу населените места Просениково – Сарај. Новиот мост направен по највисоки стандарди е со должина од околу 25 метри и вкупна ширина од 8 метри, односно 6 метри за две коловозни ленти и 2 метри односно по еден метар од двете страни – тротоар за...

Се чистат дивите депонии на територијата на општина Струмица

Се чистат дивите депонии на територијата на општина Струмица

Денеска започна пролетното чистење на дивите депонии на територијата на општина Струмица и тоа од најголемата, на влезот во населеното место Банско. Бранко Георгиев, раководител на Секторот Комунална хигена при ЈПКД „Комуналец“ информираше дека во наредните два до три месеци, паралелно со чистењето на дивите депонии, ќе биде спроведено и генерално чистење на градот и населените места, како и собирање...

И З В Е С Т У В А Њ Е

И З В Е С Т У В А Њ Е

Поради отстранување на дефект на водоводната мрежа се известуваат граѓаните од населените места Муртино и Сачево дека утре 26.02.2021 година од 07 часот се до отстранување на дефектот ќе останат без водоснабдување.

Советот ја одржа 44-та седница

Советот ја одржа 44-та седница

Денеска се одржа 44-та седница на Советот на општина Струмица на којашто беа усвоени одлуки и програми од повеќе области во општинска надлежност. Зелено светло добија одлуките за давање на трајно користење на спортската сала со отстапување на опрема и инвентар на ООУ „Никола Вапцаров”, за утврдување на приоритет и сопствено учество на Проект за изведба на две сервисни улици...