Градоначалникот Костадинов на одбележувањето на Денот на пожарникарството

Градоначалникот Костадинов на одбележувањето на Денот на пожарникарството

Градоначалникот Костадин Костадинов денеска на струмичките пожарникари лично им го честиташе 20. Мај – Денот на пожарникарството во Република Северна Македонија и присуствуваше на вежбата во кругот на ТППЕ Струмица. Од негово лично име и од името на општина Струмица им се заблагодари нивната професионалност, храброст и пожртвуваност во извршувањето на работните задачи. Јас како градоначалник и општина Струмица на...

Решение за свикување на десеттата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на десеттата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, бр.08 – 3784/1, 19.05.2022 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам Решение за свикување на десеттата седница на Советот на општина Струмица Ја свикувам...

Делегација од Струмица предводена од градоначалникот Костадинов во посета на Турција

Делегација од Струмица предводена од градоначалникот Костадинов во посета на Турција

Делегација од општина Струмица предводена од градоначалникот Костадин Костадинов престојува во работна посета на неколку општини во Турција. Денеска остварија средби со градоначалникот на општина Чигли, Утку Гумрукчу и Кајмакамот Аднан Чакироглу. На средбите разговараа за актуелните состојби во општините, нивниот развој, досегашната соработка во образованието и културата и нејзино проширување во економијата.  

Урбанистички проект за село – разработка на дел од КП бр.2114/2 и КП бр.2117, КО Просениково, согласно упс за с.Просениково општина Струмица т.бр.2313/21

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.

Заврши комплетната реконструкција на подрачното училиште „Сандо Масев“ во Баница

Заврши комплетната реконструкција на подрачното училиште „Сандо Масев“ во Баница

Градоначалникот Костадин Костадинов со своите соработници, денеска го посети реконструираното подрачно училиште „Сандо Масев“ во Баница. Споделувајќи го задоволството со учениците и наставниот кадар, тој рече дека со оваа реконструкција практично се заокружени сите основни и средни училишта во општина Струмица и обезбедени солидни услови за одвивање на воспитно – образовниот процес. Со реконструкцијата целосно беше променет кровот на училиштето,...

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на KП 387 и други КО Градско балдовци, Општина Струмица

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2885/1 и други КО Дабиље, Општина Струмица

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2644 и други КО Дабиље, Општина Струмица

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2858 и други КО Дабиље, Општина Струмица

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 2868 и други КО Дабиље, Општина Струмица

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.