Советот на општина Струмица ја одржа 17-та седница

Советот на општина Струмица ја одржа 17-та седница

Денеска се одржа 17-та седница на Советот на општина Струмица со точки на дневен ред од интерес на граѓаните и развојот на Општината. Најголема дискусија кај советниците предизвика Физибилити студијата за поставување на фотоволтаични централи со кост бенефит анализа за инвестиција на ЈПКД „Кoмуналец“. Во делот на овие централи, градоначалникот Костадин Костадинов пред советниците потенцираше дека Струмица има кредитен капацитет...

Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на : ДПТУ “ ПОРТЛАНД-ОПЦ” ДООЕЛ Струмица

Објавување на барање за Б Интегрирана еколошка дозвола на : ДПТУ “ ПОРТЛАНД-ОПЦ” ДООЕЛ Струмица

Врз основа на член 99 , и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 44/15 , 129/15, 192/15 , 39/16 , 99/18 и 89/22 ) Градоначалникот на Општина Струмица врши: ОБЈАВУВАЊЕ на Барањето за Б...

Решение за свикување на седумнаесеттата седница  на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на седумнаесеттата седница  на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица Бр.08 – 9333 /1 23.11.2022 год. С т р у м и ц а Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам   Р  е ...

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката и формуларот за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следнит – линк

Заврши  Буџетски форум во општина Струмица 2022/2023 година

Заврши  Буџетски форум во општина Струмица 2022/2023 година

Набавка на еко електрични автобуси и поставување на модерни смарт постројки, поставување на фотоволтаици на сите основни и средни училишта и соларен катастар, ова се трите приоритетни проектни иницијативи за буџетската 2023 години. Тие добија најмногу бодови од вкупно предложените 9 проектни иницијативи од страна на граѓаните од урбаните и месните заедници, претставниците на невладиниот и бизнис секторот на годинашниот...

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Целосната содржина на одлуката и формуларот за неспроведување на стратегиска оцена може да ги видите на следнит – линк

Се одржа првата сесија од Буџетскиот форум 2022/2023 година

Се одржа првата сесија од Буџетскиот форум 2022/2023 година

Во големата сала на Домот на АРМ синоќа се одржа првата сесија од програмата Форуми во заедницата – Буџетски форум во општина Струмица 2022/2023 година. На оваа сесија граѓаните од урбаните и месните заедници, претставниците на невладиниот и бизнис секторот имаа можност од градоначалникот Костадин Костадинов да слушнат за досегашната реализација на буџетот за оваа тековна година, но и неговата...

Ве покануваме на Првата и Втората форумска сесија кои се во реализација на програмата Форуми во заедницата – Буџетски форум во Општина Струмица 2022/2023 година

Ве покануваме на Првата и Втората форумска сесија кои се во реализација на програмата Форуми во заедницата – Буџетски форум во Општина Струмица 2022/2023 година

Ве покануваме на Првата и Втората форумска сесија кои се во реализација на програмата Форуми во заедницата – Буџетски форум во Општина Струмица 2022/2023 година. Првата форумска сесија ќе се одржи на ден 21.11.2022 година (понеделник) во 18:00 часот и Втората форумска сесија ќе се одржи на ден 22.11.2022 година(вторник) во 18:00 часот. Место на одржување на форумските сесии е...

Во Струмица се одржува Државното првенство во пинг-понг за средни училишта

Во Струмица се одржува Државното првенство во пинг-понг за средни училишта

Денес во спортската сала на СОУ „Димитар Влахов“ свечено беше отворено Државното првенство во пинг-понг за средни училишта во машка и женска конкуренција за натпреварувачката и учебна 2022-2023 година, во организација од Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а чиј домаќин и коорганизатор е Општинскиот сојуз на училишен спорт – Струмица. Државното првенство го отвори претседателот на Советот на општина...