Советот на општина Струмица денеска ја одржа единаесеттата седница

Советот на општина Струмица денеска ја одржа единаесеттата седница

Советот на општина Струмица денеска ја одржа единаесеттата седница, на која советниците расправаа по 22 точки од дневниот ред. Советниците ги усвоија Правилниците за финансиска поддршка за деца со надмината возраст во една наставна година и за доделување на стипендии за ученици од основните и средните училишта во Општина Струмица за една наставна година. На денешната седница беше усвоена измена...

„Медија Флеш“ почна со реализирање на проектот „ Јас сум потрошувач и одлучувам за моите пари“

„Медија Флеш“ почна со реализирање на проектот „ Јас сум потрошувач и одлучувам за моите пари“

Здружението за медиумска писменост „Медија Флеш“ почна со реализирање на проектот „Јас сум потрошувач и одлучувам за моите пари“, финансиски поддржан од Општина Струмица. Зошто овој проект? Како општество и како граѓански организации често сме посветени на афирмација и промовирање на основните човекови права, но не секогаш го опфаќаме како право она што со кое секојдневно имаме контакт-купувањето храна, купувањето...

Се реализираат планираните активности за оваа година

Се реализираат планираните активности за оваа година

Деновиве општина Струмица реализираше неколку активности предвидени во програмите за реализација за 2022 година. Се уреди дел од тротоар со бехатон плочки на улица „Цветан Димов“ на површина од околу 200 метри квадратни. Се бетонираше сокак на улицата „Маршал Тито“ спроти старата Памучна. Во моментот се работи на санација на потпорни ѕидови и бетонирање на тротоар од левата страна на...

Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, преземат од следниве линкови: 1. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на КП 387 и други КО Градско Балдовци – линк 1.1 Формулар  – линк 2. Одлука за неспроведување на стратегиска...

Објавување на барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола на ЗЗ Агропроизвод увоз-извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич – Белотино

Објавување на барањето за Б Интегрирана еколошка дозвола на ЗЗ Агропроизвод увоз-извоз КАМЕНОЛОМ СКРКА Рич – Белотино

Врз основа на член 99 , и член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007 , 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/10 ,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 44/15 , 129/15, 192/15 , 39/16 , 99/18 и 89/22 ) Градоначалникот на Општина Струмица врши: ОБЈАВУВАЊЕ на Барањето за Б...

Решение за свикување на единаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Решение за свикување на единаесеттата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08-4650/1, 15.06.2022 Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на единаесеттата седница на Советот на општина Струмица Ја свикувам единаесеттата седница...

Соопштенија за јавен увид и урбанистички проекти

Соопштение за организирање на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат на КП387 и други КО Градско Балдовци, општина Струмица – ЛИНК 1.1 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани на проектен опфат на KП 387 и други...

Костадинов: Со голема гордост ја промовирав нашата Струмица во Тревизо

Костадинов: Со голема гордост ја промовирав нашата Струмица во Тревизо

Градоначалникот Костадин Костадинов и претседателот на Советот на општина Струмица Марјан Даскаловски, престојуваат во работна посета на Италија. На промоцијата на Првата италијанско – македонска стопанска комора АПИ НОРДЕСТ во Тревизо, на којашто учествуваа бизнисмени и претставници на локалната и централната власт на Италија и Северна Македонија, градоначалникот Костадинов ја промовираше Струмица со сите нејзини потенцијали и можности, особено квалитетното...

„Комуналец“ и општина Струмица донираа возило за смет на општина Босилово

„Комуналец“ и општина Струмица донираа возило за смет на општина Босилово

ЈПКД „Комуналец“ и општина Струмица денеска  донираа специјално возило за смет на општина Босилово. Одлуката ја донесе Управниот одбор на „Комуналец“ која доби и „зелено светло“ од страна на Советот на општина Струмица. Градоначалникот Костадин Костадинов вели дека Општините не смеат да се делат на големи и мали, ниту пак на „наши и ваши“ според политичката припадност на луѓето кои...