Планска програма за изработка на измена и дополнување на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9

Планска програма за изработка на измена и дополнување на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 може да ја видите на следниов ЛИНК.

Честитка од градоначалникот Коста Јаневски по повод Светскиот ден на здравјето

Честитка од градоначалникот Коста Јаневски по повод Светскиот ден на здравјето

Денес целиот свет, под покровителство на Светската здравствена организација,  го одбележува  7. Април како Светски ден на здравјето. По 72. пат овој ден го привлекува  вниманието на светската  јавност на најважната и највредната работа во животот на луѓето, а тоа е здравјето. За жал, и овогодинешното одбележување на Светскиот ден на здравјето се случува во услови на глобална здравствена криза...

Квартален извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај на општина Струмица за период од 01.01.2021 до 31.03.2021

Во текот на извештајниот период Овластениот инспектор за патен сообраќај изврши  31 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека: кај правните лица кој имаат добиено лиценца за јавен превоз на патници, се уште има моторни возила без...

Одлука за организирање на втора јавна анкета, јавна презентација, решение за комисија, соопштение

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1, УЕ1 во Општина Струмица – ЛИНК Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 1,  УЕ1 во Општината Струмица – ЛИНК Соопштение за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на...

Термини за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач

Комисија за спроведување на постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто – такси возач МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА : 06.04.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица. 27.04.2021 година (вторник) во 16 : 30 часот во „Дом на АРМ“ – Струмица.   ОПШТИНА СТРУМИЦА                                                                                     Комисија за спроведување...

ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА

ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТРЕТ ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ I. Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика објавува дополнителен трет јавен конкурс за ангажирање на лица кои...

Денеска се асфалтира во индустриската зона блок 9

Денеска се асфалтира во индустриската зона блок 9

По претходно завршените подготвителни работи, се асфалтира дел од булеварот „Братство Единство“ и крак од улица број 1 во индустриската зона 9 во вкупна должина од околу 300 метри. Со овие зафати општина Струмица обезбедува солидни услови и дава голема поддршка на развојот на локалната економија.