Категорија: Плански програми

Home / Плански програми
Напис

Проектна програма – Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за населба со намена А1.3 – семејни куќи во низа во Струмица – линк.

Напис

Планска програма за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38

Планска програма за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38 може да ја видите на следниов ЛИНК

Напис

Планска програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2

Планската програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2 може да ја видите на следниов ЛИНК.

Напис

Планска програма за изработка на измена и дополнување на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9

Планска програма за изработка на измена и дополнување на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 може да ја видите на...