Категорија: Плански програми

Home / Плански програми
Напис

Планска програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2

Планската програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 12, УЕ 2 може да ја видите на следниов ЛИНК.

Напис

Планска програма за изработка на измена и дополнување на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9

Планска програма за изработка на измена и дополнување на Детален Урбанистички План за дел од Урбан Блок 26, УЕ 9 може да ја видите на...