Ќе се реконструираат Домовите на културата во Куклиш и Вељуса

Ќе се реконструираат Домовите на културата во Куклиш и Вељуса

Општина Струмица ја подготви комплетната техничка документација за целосна реконструкција на опожарениот Дом на културата во Куклиш и за Домот во Вељуса и издадено е одобрение за градба на истите. Според проектната програма во објектите се предвидени следните содржини: сала за приредби и претстави со сцена и гардероби за изведувачи, влезен ходник со пристапни скали, библиотека со читална, две простории...

Оглас за одобрување на возни редови

Оглас за одобрување на возни редови

Заинтересираните превозници барањата ги доставуваат до општина Струмица – Сектор за урбанизам и комунални работи : препорачано по пошта или со потврден прием во архивата на општината со назнака : “Пријава по оглас за одобрување на возни редови (општински превоз)“. Барањето за одобрување на возниот ред ги содржи следните податоци: полн назив, седиште и адреса на превозникот, матичен и даночен...

Денеска официјално започна првата фаза од реконструкцијата и уредувањето на поројот за атмосферски води „Крушевска Република“

Денеска официјално започна првата фаза од реконструкцијата и уредувањето на поројот за атмосферски води „Крушевска Република“

Денеска официјално започна првата фаза од реконструкцијата и уредувањето на поројот за атмосферски води „Крушевска Република“. Градоначалникот Коста Јаневски со своите соработници изврши увид во стартот на градежните активности коишто ќе се реализираат на делницата од улицата „Брегалница“ до улицата „Маршал Тито“ во должина од три километри. Проектот опфаќа реконструкција на истрошените делови, промена на самиот пресек на поројот, проширување...

Општина Струмица ја одбележа 149-годишнината од раѓањето на Гоце Делчев

Општина Струмица ја одбележа 149-годишнината од раѓањето на Гоце Делчев

,,Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар меѓу народите“. Тоа е длабоката мисла која отсекогаш не потсетувала, не потсетува и ќе не потсетува на деецот кој е нејзин творец. Тоа е човекот кој не ја кажал таа мисла туку така, ами цврсто верувал во нејзината суштина и се надевал дека тој негов идеал ќе стане реална слика...

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019): Општина Струмица, ул.„Сандо Масев“ бр.1 Струмица, тел. 034/348-030, e-mail: info@strumica.gov.mk, Катерина Андонова – Службено лице за посредување со информации од јавен карактер, го подготви следниот извештај – ЛИНК

Решение за свикување на четириесет и третата седница на Советот на општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08 – 313/1, 21.01.2021 год. Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам: Решение за свикување на четириесет и третата седница на Советот на општина...

Честитка од градоначалникот Коста Јаневски по повод празникот Водици

Честитка од градоначалникот Коста Јаневски по повод празникот Водици

Почитувани граѓани од христијанска вероисповед, Поради пандемијата од Ковид – 19, за првпат го дочекуваме големиот празник Водици  без традиционалното фрлање на крстот во осветени води во градот и населените места. Но и без тоа, срцата и душите нека ви бидат исполнети, бидејќи празникот е голем и вреден за празнување, затоа што во него треба да го спознаете крштевањето како...

Заврши изградбата на Уметничката галерија

Заврши изградбата на Уметничката галерија

Заврши реализацијата на проектот „Пренамена и адаптација на деловен простор во Уметничка галерија“. Пренамената се изврши на просторот под градскиот плоштад, изграден како дел од градската скривница, кој порано се користеше за регистрација на бракови, а потоа имаше и други намени. Со тоа градот доби уште едно прекрасно место за сите љубители на уметноста и културата. Вкупната корисна површина на...

Честитка од градоначалникот Коста Јаневски по повод празниците Бадник и Божик

Честитка од градоначалникот Коста Јаневски по повод празниците Бадник и Божик

Почитувани сограѓани од христијанска вероисповед, Постои меѓу народот една порака која вели „Кај и да си, за Бадник и Божик, дома да си“. Во таа порака се наоѓа суштината на значењето и големината на претстојните празнувања кои ја истакнуваат важноста на симбиозата помеѓу Рождеството Христово и домот. Токму затоа, Ви посакувам светлина, топлина, хармонија, благосостојба и радост во Вашите домови,...

Формирано е Координативно тело за справување со последиците од пожарот во „Глобал“

Формирано е Координативно тело за справување со последиците од пожарот во „Глобал“

Со цел за брза и координирана акција, денеска, на иницијатива на градоначалникот Коста Јаневски е формирано Координативно тело во кое членуваат претставници од сите релевантни општински и државни институции и претпријатија, како и претставник на Здружението за заштита на правата и интересите на трговците „Фер Есап“, за справување со последиците од пожарот во Трговскиот центар „Глобал“. На првиот состанок, се...