Водич за даночни обврзници PDF Печати

Низ долните линкови можете да се запознаете со начинот на утврдување и на плаќање на данокот на имот и на комуналните такси.

Исполнете ја законската обврска • продолжете со редовно
плаќање на даноците на имот и на комуналните такси. Со тоа ќе придонесете за поубава, побогата и поуспешна општина.

НАШИТЕ ПАРИ ВО НАШАТА ОПШТИНА!


* Содржината на текстот е превземена од брошурата на УСАИД Проект за успешна децентрализација.